Manifest voor de verdediging van zelfstandige hoteleigenaars

lesvachesalaitdesotas   12 augustus 2015   Reacties staat uit voor Manifest voor de verdediging van zelfstandige hoteleigenaars
  • Français
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Português

Zelfstandige hoteleigenaars, jullie lijden onder de overheersende positie en de onrechtmatige clausules vanwege de hoofdrolspelers van hotelhandel op het internet.
Binnenkort zal u met uw verdelers, Booking.com, Expedia en alle anderen… tijdelijk moeten samenwerken zoals de “wet Macron” dit voorziet.
Terwijl de grote hotelgroepen reeds onderhandeld hebben, staan de zelfstandige hoteleigenaars alleen en weerloos in de onderhandelingen met de multinationals.

De vereniging R.E.D (Réservation En Direct), opgericht in 2013, dat u beter kent onder de naam van hun reserveringsplatform FairBooking, start deze opbouwende beweging op, tegen de onrechtmatige clausules van de contracten van de OTA (online travel agencies), meer specifiek Booking, Expedia en de anderen….
Deze opbouwende beweging “ lesvachesalaitdesotas.org heeft als doel het kenbaar maken van het handvest van de hotelverdeling in rechte lijn. Dit handvest is de unieke tekst, strevend naar het bepalen van de rechtvaardige en redelijke sleutels van commerciële rapporten binnen een eerlijk en evenwichtig kader tussen de hoteleigenaars en hun tussenpersonen van de verdeling in rechte lijn op internet- en mobiliteitskanalen.
Dit handvest werd opgesteld door GNI, die de professionele zelfstandigen van HCR vertegenwoordigt, op basis van 19 goede toepassingen, aanbevolen door de HOTREC in 2012 (hereniging van de HCR-vakverenigingen op het vlak van de Europese Unie).
Ze staat tegelijkertijd toe beter de inzet te begrijpen van elk van de clausules en voorwaarden die dan opgelegd worden door de verdelers en om het geheel aan verspreidings- en verdeelmethodes van de hotels te verduidelijken door de hoofdrolspelers van de verdeling in rechte lijn.
Wanneer ze niet de mogelijkheden heeft bepaalde toepassingen te laten verbieden, geeft ze een toelichting over wat nefast en onaanvaardbaar voor het hotel is, over wat bespreekbaar is maar voornamelijk interessant voor de verdeler, over wat bespreekbaar is binnen het gedeelde belang van de klant, het hotel en de verdeler.

Wanneer dit handvest het belang van de hoteleigenaars verdedigt, verdedigt ze tevens de transparantie van informatie en prijzen met betrekking tot internetgebruikers, die deze platformen gebruiken.


 

Het handvest berust op de volgende grote principes:

  1. Wat zijn de kwesties die de relaties tussen de hotels en de verdelers uit hun evenwicht brengen?

A1. Geen onbevoegd gebruik van hotelmerken voor marketingsdoeleinden in rechte lijn
A2. Geen aankondigingen op portalen van leden, niet goedgekeurd door het hotel
A3. Geen opgelegde of tarifaire gelijkgerechtigdheid of gelijkheid
A4. Geen gelijkgerechtigdheid of gelijkheid van opgelegde voorwaarde
A5. Geen toegang tot de volledigheid van de aanbiedingen van het belaste hotel
A6. Duidelijkheid en transparantie van prijzen en informatie binnen de zoekmachines
A7. Geen veilingsmodel zonder duidelijke informatie voor de klant
A8. Duidelijkheid en transparantie van de zoekopdrachten binnen de zoekmotoren
A9. Authentieke klantengegevens, geleverd en gecontroleerd door de verdeler
A10. Geen commissie op de heffingen, noch op de niet-gereserveerde diensten
A11. Adequate reactietijd voor de verwezenlijking van de reserveringen
A12. Weghalen van de inboedel van het hotel in geval van schorsing of verbreking van het contract

  1. Op welke andere kwesties vraagt de GNI wijzigingen?

B1. De terminologie en classificatienormen moeten volgens de wetgeving zijn
B2. De mening en commentaren van de klanten moeten aan het hotel het volgende garanderen: authenticiteit, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid, rechtmatigheid van de inhoud


 

Wij, ondertekenaars van dit handvest, verklaren R.E.D te steunen binnen het doel dit handvest bekend te maken, dat de roeping heeft ondertekend te worden door het grootst mogelijke aantal spelers: hoteleigenaars, vrijwillige hotelketens, clubs van hoteleigenaars, vakverenigingen, institutionelen, consumenten…

Laat ons gelden!

Samen zullen we in staat zijn het onafhankelijke belang van eenieder te verdedigen

Sluit u bij ons aan via

lesvachesalaitdesotas.org

Omdat een zelfstandige hoteleigenaar noch de juridische rechtsbevoegdheid noch het vermogen heeft te wegen op een onderhandeling met elk van de spelers van de verdeling, zoals de wet dit oplegt voor de groei, activiteit en gelijkheid van kansen, bijgenaamd de “wet Macron”, is het onontbeerlijk om gezamenlijk te handelen.

Zou het niet echt jammer zijn niet van deze wet gebruik te maken om de krachtverhouding tussen hoteleigenaars en OTA om te keren?

Pascal DROUX
Zelfstandig hoteleigenaar
Voorzitter van RED FairBooking

Signature pascal